%35 iNDiRiM

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (4 Cilt)

Yayınevi:

130,00 

Stokta yok

Açıklama

Peygamberimizin yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadetmutluluk çağı anlamına gelir. Bu kavram İslâm kültüründe özel olarak İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) e vahyin gelişinden sonraki dönemi tanımlamak için kullanılır. Bu dönemin Hz. Muhammed in peygamberlik görevini almasıyla başladığı vefatıyla sona erdiği kanaati yaygındır. Kimileri bu dönemi Hulefa-i Raşidîn denilen dört halife devrinin sonuna kadar uzatır bazı ilim adamları Emevî halifesi Ömer b. Abdülazîz devrini de bu dönemin içine katarlar.Asr-ı Saadet Hz. Muhammed in Yüce Allah tan aldığı Kur an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem Dünyadaki tüm Müslümanlarca Altın Çağ olarak kabul edilir ve İslâm ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir.Her Müslüman ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler.İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet in Müslümanların ilim ahlak düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki bu dönemde tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet in önemini artıran faktörlerin başında gelir.Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket kendine Kur ân-ı Kerim yanında Hz. Muhammed in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir den Fıkıh a Tasavvuf tan Kelam a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun köklerini Asr-ı Saadet e dayandırması bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar.Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi İslâm ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar kendilerine Asr-ı Saadet ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır.Ensar Yayın Grubu bütün İslâm alimlerince tartışmasız olarak İslâm tarihinin en önemli dönemi olarak kabul edilen bu zaman diliminde yaşanan hayatı bütün yönleriyle inceleyen önemli bir eser yayınladı.Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm adıyla yayınlanan bu çalışma dünyadaki tüm Müslümanlarca örnek alınan bu önemli dönemdeki ekonomik sosyal siyasal ve toplumsal hayatı incelemeyi amaçlıyor.Özel bir kağıda renkli resimlerle desteklenmiş olarak 4 cilt halinde yayımlanan bu eser İslâm ın yüzyıllar önceki saf halinin nasıl olduğu ve Hz. Peygamber in örnek ve önderliğinde nasıl yaşandığı sorusuna cevap olarak hazırlanmış. İlk döneme ait kaynak eserlerde dağınık olarak yer alan bilgiler belirlenmiş konular ekseninde incelenerek okuyucuların istifadesine sunulmaya çalışılmış.Bu çalışma ilk dönemdeki Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatlarını yaşadıkları ortamı çevreleriyle ilişkilerini vahyi (Kur ân ı) ve onun yorumu olan Sünneti nasıl anladıklarını kurumsallaşmayı nasıl sağladıklarını ekonomik kültürel ve ticari hayatlarının nasıl olduğunu anlatmayı amaçlamış.Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün editörlüğü altında hazırlanan Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın konuları belirtilen bu amaca uygun şekilde seçilmiş ve konusunda uzman bilim adamları tarafından kaleme alınmış.

Ek bilgi

Basım Yılı

2007

Baskı

1

Cilt Durumu

Ciltli

Dil

Türkçe

ISBN-10

9789759508067

Kağıt Türü

Kitap Kağıdı

Sayfa Sayısı

1792

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (4 Cilt)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir